Back to Top

Sky High

NL – Bij het project sky high is gewerkt met hetzelfde principe als bij het building buildings project. Het zijn reflecties in de ramen van gebouwen waar een nieuwe compositie van is gemaakt. In dit project is er gekeken naar transparantie en meerdere lagen. Op de locatie waar het kunstwerk zich bevindt is er geen hoogbouw. Er is gekeken naar de contrasterende werking maar vooral ook dat het samensmelt met de omgeving . Het kunstwerk is onderdeel van RORO buiten, een initiatief van kunstenaars waarin half jaarlijks op drie locaties in Rotterdam Noord, drie verschillende kunstenaars worden geselecteerd om een kunstwerk te tonen.

Materiaal: glas, staal, rubber, fotoprints op transparant folie.

Afmeting: 80 x 240 x 40 cm

Het stalen frame is gemaakt door Joris Rockx

EN – The sky high project has worked with the same principle as for the building buildings project. They are reflections in the windows of buildings where a new composition has been made. In this project I looked at transparency and multiple layers. At the location where the work of art is located there is no high-rise building. I looked at the contrasting effect, but also that it merges with the environment. The artwork is part of RORO buiten, an initiative of artists in which three different artists are selected every half year at three locations in Rotterdam Noord to show a work of art.

Material: glass, steel, rubber, photo prints on transparent foil.

dimensions: 80 x 240 x 40 cm

The steel frame was made by Joris Rockx

error: Please contact me if you are interested in my work