Back to Top

I am your reflection

NL – Een site-specific kunstproject met als uitgangspunt het perspectief dat je bij binnenkomst ziet in de spiegels van een toilet met een jaren zeventig interieur. Het werk werd gepresenteerd tijdens de opening van Club Gusto aan de Gustoweg, voorheen een papierfabriek in Rotterdam. Het werk geeft een versterking van het interieur en een vervreemding voor de kijker. Een foto (still) van de reflectie bevestigd op de spiegel.

Materiaal: fotoprint op 3mm pvc

EN – A site-specific art project based on the perspective which you see when you enter a restroom with a seventies interior. The work was presented during the opening of Club Gusto at the Gustoweg, formerly a paper factory in Rotterdam. The work gives a reinforcement of the interior and an alienation for the viewer. A photo (still) of the reflection attached to the mirror.

Material: photoprint on 3mm pvc

error: Please contact me if you are interested in my work