Back to Top

Jacqueline Fuijkschot

B.1986, Geldermalsen, the Netherlands

Based in Rotterdam, The Netherlands

NL – De fotografie van Jacqueline Fuijkschot heeft zich door de tijd ontwikkeld tot beeldend werk in steeds abstractere vorm. Zij benadert haar werk vanuit haar achtergrond in theater, waar zij eerder performances hield, decors maakte en werkte met film.

In haar fotografie gaat Fuijkschot te werk als ware een regisseur om het effect op de toeschouwer vorm te geven en stuurt de kijker in zijn denken.

Haar werk is te herkennen aan het gebruik van ritme, kleur, herhalingen en reflectie. Het menselijke lichaam en theatrale emoties komen minder voor. Het gaat nu meer om de observatie van haar omgeving. Een open blik naar vernieuwing, vervreemding en absurditeit. Als het ware een decor.

EN – Jacqueline Fuijkschot’s photography has developed over time into visual work in an increasingly abstract form. She approaches her work from her background in theater, where she previously held performances, created sets and worked with film.

In her photography, Fuijkschot works as a true director to shape the effect on the viewer and directs the viewer into his thinking.

Her work can be recognized by the use of rhythm, color, repetition and reflection. The human body and theatrical emotions are less common. It is now more about the observation of her surroundings. An open view towards innovation, alienation and absurdity. As it were a scenery.

 

error: Please contact me if you are interested in my work