Back to Top

NL – Een plaats-specifiek kunstproject (site-specific) met als uitgangspunt een celraam van de oude gevangenis aan de Noordsingel te Rotterdam. Het raam is het uitzicht naar de buitenwereld, maar als je opgesloten zit is dat (voor jaren) beperkt tot de binnenkant van je leefomgeving.

Het werk was te bezichtigen tijdens Route du Nord 2016 in een cel van de Noordsingel-gevangenis.

Materiaal: Fotoprint op etsfolie (op het raam) en 20 x 30 fine art print (aan de wand)

EN – A site-specific art project starting from a prisoncell window of the old Noordsingel-prison in Rotterdam. The window is the view to the outside world, but when you’re locked up it’s limited to the inside of your environment

The work was exhibited during Route du Nord 2016 in a prisoncell at the Noordsingel-prison.

Materials: Photoprint on etching foil (on the window) en 20 x 30 fine art print (on the wall)

error: Please contact me if you are interested in my work